Kỷ niệm 60 năm thành lập

Kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ